Prijímateľ

Odobrať zásielku

Zásielka


+ Pridať balík

Objednávka kuriéra

Odosielateľ

Prijímateľ

Odobrať zásielku

Zásielka


+ Pridať balík
Cena doručenia 0.00 EUR

Fakturačné údaje

Objednávateľ prepravy týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. V prípade ak sa preukáže nesprávnosť údajov uvedených v objednávke (najmä informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky) sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dodatočné náklady s tým spojené.

Vozíme love pre vás